Test af maling

Test af maling

Test af maling

 

  •  Vedhæftning test (DIN53151) tilvejebringer information om lakkens tykkelse
  •  Natriumchloridopløsning spray test (DIN 50021) i kammer mættet med luftbåren saltopløsning i 1000 timer
  •  CASS test (DIN 50021) kammer mættet med luftbåren Copper-Accelereret eddikesyresalt (NaCl + eddikesyre + CuCl2) opløsning i 240 timer
  •  QUV test (ASTM G53-93) fælgens kile udsat for bestråling og fugtighed inden for synligt og ultraviolet lys intervaller i 700 timer
  •  Test af modstandsdygtighed for kemisk påvirkning. Overflade udsættes for aggressive produkter, hvorefter områdets blødgøringsniveau måles