στατικοί και δυναμικοί έλεγχοι

στατικοί και δυναμικοί έλεγχοι

ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Ποιοτικοί Έλεγχοι της ΟΖ:

  • Χημική ανάλυση των πρώτων υλών και των προϊόντων χύτευσης
  • Υπερηχητική Επισκόπηση για την ανακάλυψη ελαττωμάτων και ρύπων
  • Αεροστεγές κλείσιμο για την πιστοποίηση οποιωνδήποτε απολειών αέρα που δημιουργούνται από πορώδη υλικά (η ζάντα βυθίζεται σε δεξαμενή νερού, και εγχέεται με αέρα υπό πίεση 5-7 atm)
  • Επιθεώρηση Εισχώρησης Μπογιάς για την πιστοποίηση οποιωνδήποτε επιφανειακών ρωγμών ή μικροελαττωμάτων (χρωματική αντίθεση κάτω από UV φωτισμό)
  • Τεστ κοπώσεως η ζάντα υποβάλλεται στην ίδια μηχανική πίεση με αυτή ενός αυτοκινήτου που οδηγείται σε στροφή
  • LBF Μηχανή Ελέγχου Ζαντών Διπλής ακτίνας
  • Έλεγχος κίνησης εξομoιώνει την συμπεριφορά και τις αντιδράσεις της ζάντας σε ευθεία γραμμή (μέγιστο φορτίο, 100km/h)
  • Έλεγχος πρόσκρουσης (crash test) εξομoίωση πιέσεων που πιθανόν να δεχθεί η ζάντα στο δρόμο
  • Έλεγχος διαστάσεων για εκτίμηση των διαστάσεων, κυκλικότητας και πυκνότητας της ζάντας (ανοχές λίγων δεκάτων του mm)
  • Έλεγχος με ακτίνες X