Αναπτυξη

Αναπτυξη

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Από την ιδέα στην τεχνολογία του υπολογιστή

Για να υποστηρίξει τους σχεδιαστές της, η ΟΖ υιοθετεί μοντέρνα ανάλυση μέσω υπολογιστή και συστήματα σχεδιασμού, που βελτιώνουν τις σταθερές της παραγωγής και μειώνουν δραστικά τον χρόνο ετοιμασίας των προϊόντων για την αγορά.

Κλασικά CAD και CAM προγράμματα ενσωματώνονται από τους σταθμούς της CAE (Computer Aided Engineering), που έχουν τη δυνατότητα να εξομοιώσουν τη φυσική αντίδραση της ζάντας, απλά με βάση το γεωμετρικό της μοντέλο.

Ένα αφοσιωμένο λογισμικό, το FEM (Finite Element Method) δίνει κατόπιν τη δυνατότητα της βελτίωσης του γεωμετρικού σχήματος και της επιλογής υλικού, ώστε να πιστοποιήσει τα σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος μέσω μιας εικονικής εξομοίωσης ενός φυσικού ή μηχανικού προβλήματος.

Προγνωστική μηχανολογία υποστηρίζεται από την τεχνολογία RP (Rapid Prototyping), κάνοντας εφικτή τη δημιουργία, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, φυσικών πρωτοτύπων απευθείας από το εικονικό μοντέλο του CAD.