STATISKA OCH DYNAMISKA TESTER

STATISKA OCH DYNAMISKA TESTER

STATISKA OCH DYNAMISKA TESTER

OZ:s kvalitetskontrolltester:

  •  Kemisk analys på råmaterial och gjutningar
  • Ultraljudsinspektion för att upptäcka defekter och orenheter 
  • Lufttäthet för att identifiera läckor orsakade av porer i metallen (fälgen sänks ner i vatten och lufttrycks till 5-7 atmosfärer)
  • Inspektion med färgpenetrerande medel för att identifiera ytliga sprickor eller mikroskopiska fördjupningar (kromatisk kontrast under UV-ljus)
  • Utmattningstest där fälgen utsätts för samma mekaniska påfrestningar som om de satt på en körande bil i en kurva
  • LBF Biaxial Wheel Testing Machine
  • Rulltest som simulerar hur fälgen beter sig och reagerar på en raksträcka (vid max last, 100 km/h)
  • Krocktest som simulerar de påfrestningar en fälg kan utsättas för på vägen
  • Dimensionkontroll för att kontrollera dimensioner, rundhet and koncentricitet på fälgen (toleranser på tiondels mm)
  • Röntgenkontroll