UTVECKLING

UTVECKLING

UTVECKLING

 

Från idé till datorteknologi

För att ge stöd åt sina designers anammar OZ moderna datoriserade analys- och designsystem som höjer produktionsstandarden och drastiskt förkortar tiden till marknad. 

Klassiska CAD- och CAM-program integreras med CAE-stationer (Computer Aided Engineering), som kan simulera en fälgs fysiska respons endast genom dess geometriska modell.

En dedikerad FEM-baserad (Finite Element Method) mjukvara gör det sedan möjligt att optimera den geometriska formen och materialvalet, för att identifiera produktens kritiska faktorer genom en virtuell simulering av ett fysiskt eller mekaniskt problem.

Prediktiv teknik stöds av RP-teknologi (Rapid Prototyping), som gör det möjligt att på mycket kort tid skapa fysiska prototyper direkt från en virtuell CAD-modell.